info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 08:01
kontakt
URSUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 169,00 6 556,00
-8,6%
8 453,00
28,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 196,00 -11 647,00
---
-4 456,00
---
Zysk (strata) brutto 2 970,00 -26 268,00
---
-8 036,00
---
Zysk (strata) netto 2 970,00 -32 319,00
---
-8 036,00
---
Amortyzacja 4 091,00 1 927,00
-52,9%
1 844,00
-4,3%
Aktywa 171 194,00 150 228,00
-12,2%
150 131,00
-0,1%
Kapitał własny -173 212,00 -205 530,00
---
-213 567,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -2,68 -3,18
---
-3,31
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 -0,50
---
-0,12
---