info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.15, godz. 02:56
kontakt
KKHERBAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 371,00 538,00
45,0%
471,00
-12,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6,00 9,00
50,0%
-97,00
---
Zysk (strata) brutto -19,00 9,00
---
-100,00
---
Zysk (strata) netto -23,00 7,00
---
-100,00
---
Amortyzacja 13,00 13,00
0,0%
13,00
0,0%
Aktywa 1 611,00 1 747,00
8,4%
1 658,00
-5,1%
Kapitał własny 1 422,00 1 429,00
0,5%
1 329,00
-7,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,19
0,5%
0,18
-7,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
-0,01
---