info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.24, godz. 09:44
kontakt
KKHERBAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 582,00 595,00
2,2%
217,00
-63,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2,00 -14,00
---
-148,00
---
Zysk (strata) brutto 11,00 -30,00
---
-157,00
---
Zysk (strata) netto 15,00 -30,00
---
-157,00
---
Amortyzacja 15,00 16,00
6,7%
20,00
25,0%
Aktywa 1 863,00 1 841,00
-1,2%
2 064,00
12,1%
Kapitał własny 1 270,00 1 241,00
-2,3%
1 083,00
-12,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,17
-2,3%
0,15
-13,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,02
---