info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.26, godz. 15:45
kontakt
KKHERBAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 470,00 582,00
23,8%
595,00
2,2%
217,00
-63,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -61,00 2,00
---
-14,00
---
-148,00
---
Zysk (strata) brutto -68,00 11,00
---
-30,00
---
-157,00
---
Zysk (strata) netto -68,00 15,00
---
-30,00
---
-157,00
---
Amortyzacja 13,00 15,00
15,4%
16,00
6,7%
20,00
25,0%
Aktywa 1 487,00 1 863,00
25,3%
1 841,00
-1,2%
2 064,00
12,1%
Kapitał własny 1 261,00 1 270,00
0,7%
1 241,00
-2,3%
1 083,00
-12,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,17
1,2%
0,17
-2,3%
0,15
-13,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,00
---
-0,00
---
-0,02
---