info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 04:29
kontakt
KKHERBAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 471,00 470,00
-0,2%
582,00
23,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -97,00 -61,00
---
2,00
---
Zysk (strata) brutto -100,00 -68,00
---
11,00
---
Zysk (strata) netto -100,00 -68,00
---
15,00
---
Amortyzacja 13,00 13,00
0,0%
15,00
15,4%
Aktywa 1 658,00 1 487,00
-10,3%
1 865,00
25,4%
Kapitał własny 1 329,00 1 261,00
-5,1%
1 275,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,17
-5,0%
0,17
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
0,00
---