info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 15:18
kontakt
ELEMENTAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 174,00 487,00
179,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 801,00 -1 802,00
---
Zysk (strata) brutto -3 625,00 -1 109,00
---
Zysk (strata) netto -2 982,00 -984,00
---
Amortyzacja 270,00 71,00
-73,7%
Aktywa 400 558,00 403 901,00
0,8%
Kapitał własny 297 300,00 296 316,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,74 1,74
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,01
---