info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.08, godz. 00:04
kontakt
LSTECHHOM
Roczne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 31 625,00 6 586,00
-79,2%
806,00
-87,8%
1 100,00
36,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -24 633,00 -32 685,00
---
-4 308,00
---
-2 248,00
---
Zysk (strata) brutto -30 350,00 -39 571,00
---
-8 900,00
---
-6 371,00
---
Zysk (strata) netto -34 721,00 -38 220,00
---
-8 900,00
---
-6 371,00
---
Amortyzacja 4 586,00 4 354,00
-5,1%
3 799,00
-12,7%
3 709,00
-2,4%
Aktywa 92 914,00 42 339,00
-54,4%
36 542,00
-13,7%
33 059,00
-9,5%
Kapitał własny -21 102,00 -59 322,00
---
-68 072,00
---
-74 442,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,38 -1,06
---
-1,22
---
-1,33
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,62 -0,68
---
-0,16
---
-0,11
---