info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.26, godz. 20:18
kontakt
LSTECHHOM
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 25 711,00 11 276,00
-56,1%
311,00
-97,2%
594,00
91,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13 909,00 -3 294,00
---
-1 617,00
---
-993,00
---
Zysk (strata) brutto -16 796,00 -6 385,00
---
-4 026,00
---
-3 163,00
---
Zysk (strata) netto -16 796,00 -6 312,00
---
-4 026,00
---
-3 163,00
---
Amortyzacja 0,00 2 298,00
---
1 943,00
-15,4%
1 855,00
-4,5%
Aktywa 101 286,00 96 714,00
-4,5%
40 418,00
-58,2%
35 111,00
-13,1%
Kapitał własny 600,00 -27 414,00
---
-63 348,00
---
-71 234,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,49
---
-1,14
---
-1,28
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,30 -0,11
---
-0,07
---
-0,06
---