info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.01, godz. 03:15
kontakt
LSTECHHOM
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 16 535,00 25 711,00
55,5%
11 276,00
-56,1%
311,00
-97,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 925,00 -13 909,00
---
-3 294,00
---
-1 617,00
---
Zysk (strata) brutto 4 731,00 -16 796,00
---
-6 385,00
---
-4 026,00
---
Zysk (strata) netto 4 731,00 -16 796,00
---
-6 312,00
---
-4 026,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
2 298,00
---
1 943,00
-15,4%
Aktywa 76 195,00 101 286,00
32,9%
96 714,00
-4,5%
40 418,00
-58,2%
Kapitał własny 10 006,00 600,00
-94,0%
-27 414,00
---
-63 348,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,01
-96,3%
-0,49
---
-1,14
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 -0,30
---
-0,11
---
-0,07
---