info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 07:02
kontakt
LSTECHHOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 217,00 122,00
-43,8%
373,00
205,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 091,00 -2 565,00
---
-459,00
---
Zysk (strata) brutto -2 331,00 -3 691,00
---
-1 513,00
---
Zysk (strata) netto -2 331,00 -3 691,00
---
-1 513,00
---
Amortyzacja 950,00 929,00
-2,2%
927,00
-0,2%
Aktywa 40 418,00 37 327,00
-7,6%
36 206,00
-3,0%
Kapitał własny -63 348,00 -66 888,00
---
-68 404,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,14 -1,20
---
-1,22
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,07
---
-0,03
---