info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.06, godz. 07:39
kontakt
LSTECHHOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 672,00 -5 090,00
---
400,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 633,00 -22 254,00
---
-624,00
---
Zysk (strata) brutto -4 488,00 -23 964,00
---
-2 516,00
---
Zysk (strata) netto -4 011,00 -22 209,00
---
-2 945,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 96 719,00 51 397,00
-46,9%
49 092,00
-4,5%
Kapitał własny -27 415,00 -49 623,00
---
-52 568,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,49 -0,89
---
-0,94
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,40
---
-0,05
---