info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 23:32
kontakt
BENEFIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 195 713,00 116 995,00
-40,2%
72 028,00
-38,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 390,00 -35 898,00
---
-27 675,00
---
Zysk (strata) brutto 28 313,00 -76 814,00
---
-33 523,00
---
Zysk (strata) netto 27 743,00 -72 954,00
---
-26 204,00
---
Amortyzacja 39 012,00 39 308,00
0,8%
38 897,00
-1,0%
Aktywa 1 869 325,00 1 861 900,00
-0,4%
1 810 326,00
-2,8%
Kapitał własny 643 971,00 600 995,00
-6,7%
574 791,00
-4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 225,23 207,65
-7,8%
198,60
-4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 9,70 -25,21
---
-9,05
---