info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.15, godz. 05:29
kontakt
BENEFIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 223 654,00 267 221,00
19,5%
273 035,00
2,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 47 099,00 19 319,00
-59,0%
39 613,00
105,0%
Zysk (strata) brutto 57 640,00 22 559,00
-60,9%
11 436,00
-49,3%
Zysk (strata) netto 46 472,00 31 392,00
-32,4%
10 812,00
-65,6%
Amortyzacja -12 301,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 128 918,00 1 814 175,00
60,7%
1 961 665,00
8,1%
Kapitał własny 736 996,00 651 609,00
-11,6%
663 187,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 257,80 227,93
-11,6%
231,98
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 16,26 10,98
-32,4%
3,78
-65,6%