info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.27, godz. 10:30
kontakt
BENEFIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 267 221,00 273 035,00
2,2%
65 995,00
-75,8%
195 713,00
196,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 319,00 39 613,00
105,0%
-39 840,00
---
10 390,00
---
Zysk (strata) brutto 22 559,00 11 436,00
-49,3%
-45 235,00
---
28 313,00
---
Zysk (strata) netto 31 392,00 10 812,00
-65,6%
-47 263,00
---
27 743,00
---
Amortyzacja -18 361,00 0,00
---
78 890,00
---
39 012,00
-50,5%
Aktywa 1 814 175,00 1 961 665,00
8,1%
1 831 049,00
-6,7%
1 869 325,00
2,1%
Kapitał własny 651 609,00 663 187,00
1,8%
616 229,00
-7,1%
643 971,00
4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 227,93 231,98
1,8%
215,53
-7,1%
225,23
4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 10,98 3,78
-65,6%
-16,53
---
9,70
---