info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 23:04
kontakt
LIBERTY
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -63,00
Zysk (strata) brutto -66,00
Zysk (strata) netto -66,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 8 619,00
Kapitał własny 7 537,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 52,41
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,46