info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.28, godz. 21:31
kontakt
RADPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 46 380,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 392,00
Zysk (strata) brutto 5 904,00
Zysk (strata) netto 4 703,00
Amortyzacja 1 572,00
Aktywa 194 042,00
Kapitał własny 113 124,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,96
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12