info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.09, godz. 00:07
kontakt
HELIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 32 768,00 34 358,00
4,9%
84 646,00
146,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -540,00 538,00
---
3 399,00
531,8%
Zysk (strata) brutto -670,00 40,00
---
3 236,00
7 990,0%
Zysk (strata) netto -664,00 27,00
---
2 584,00
9 470,4%
Amortyzacja 589,00 592,00
0,5%
656,00
10,8%
Aktywa 104 878,00 122 622,00
16,9%
138 155,00
12,7%
Kapitał własny 81 628,00 81 679,00
0,1%
84 240,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,33 16,34
0,1%
16,85
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13 0,00
---
0,52
10 240,0%