info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.06, godz. 00:37
kontakt
DOMDEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 272 352,00 327 943,00
20,4%
143 151,00
-56,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 50 473,00 70 602,00
39,9%
14 361,00
-79,7%
Zysk (strata) brutto 48 730,00 64 000,00
31,3%
80 425,00
25,7%
Zysk (strata) netto 39 138,00 51 562,00
31,7%
77 442,00
50,2%
Amortyzacja 2 735,00 2 585,00
-5,5%
2 534,00
-2,0%
Aktywa 2 855 164,00 2 705 493,00
-5,2%
2 705 561,00
0,0%
Kapitał własny 1 161 317,00 1 213 705,00
4,5%
1 052 612,00
-13,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 46,33 48,13
3,9%
41,74
-13,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,56 2,04
31,0%
3,07
50,2%