info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 13:03
kontakt
DOMDEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 202 993,00 308 116,00
51,8%
369 987,00
20,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 40 817,00 59 568,00
45,9%
78 350,00
31,5%
Zysk (strata) brutto 129 076,00 59 562,00
-53,9%
77 729,00
30,5%
Zysk (strata) netto 121 081,00 47 755,00
-60,6%
61 198,00
28,1%
Amortyzacja 2 641,00 2 659,00
0,7%
2 664,00
0,2%
Aktywa 2 343 175,00 2 452 239,00
4,7%
2 512 192,00
2,4%
Kapitał własny 1 003 919,00 1 052 164,00
4,8%
1 116 985,00
6,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 40,05 41,97
4,8%
44,56
6,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,83 1,90
-60,6%
2,44
28,1%