info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.29, godz. 08:34
kontakt
PAMAPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 50 180,00 52 143,00
3,9%
50 165,00
-3,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 136,00 -2 364,00
---
-2 420,00
---
Zysk (strata) brutto -3 581,00 -2 678,00
---
-2 854,00
---
Zysk (strata) netto -3 652,00 -2 618,00
---
-2 544,00
---
Amortyzacja 1 460,00 1 520,00
4,1%
1 534,00
0,9%
Aktywa 180 440,00 187 071,00
3,7%
192 135,00
2,7%
Kapitał własny 120 144,00 117 524,00
-2,2%
114 980,00
-2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,46 3,38
-2,2%
3,31
-2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,08
---
-0,07
---