info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.02, godz. 02:45
kontakt
FORPOSTA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 106,00 488,00
360,4%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -110,00 327,00
---
-90,00
---
Zysk (strata) brutto -110,00 327,00
---
-90,00
---
Zysk (strata) netto -110,00 327,00
---
-90,00
---
Amortyzacja 33,00 33,00
0,0%
133,00
303,0%
Aktywa 823,00 1 061,00
28,9%
912,00
-14,0%
Kapitał własny 530,00 761,00
43,6%
671,00
-11,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,52
43,3%
0,46
-11,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 0,22
---
-0,06
---