info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.10, godz. 21:10
kontakt
LOKATYBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 54,00 27,00
-50,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18,00 4,00
-77,8%
Zysk (strata) brutto -41,00 -1 079,00
---
Zysk (strata) netto -41,00 -1 079,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 39 589,00 40 144,00
1,4%
Kapitał własny 2 638,00 1 560,00
-40,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,04
-41,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,02
---