info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.08, godz. 21:31
kontakt
LOKATYBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 120,00 11,00
-90,8%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 38,00 6,00
-84,2%
-2,00
---
Zysk (strata) brutto 37,00 -11,00
---
-649,00
---
Zysk (strata) netto 37,00 -11,00
---
-649,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 22 796,00 22 494,00
-1,3%
22 784,00
1,3%
Kapitał własny -15 456,00 -15 467,00
---
-16 116,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,35 -0,35
---
-0,36
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,02
---