info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.24, godz. 10:52
kontakt
LOKATYBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 27,00 0,00
---
120,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4,00 -23,00
---
38,00
---
Zysk (strata) brutto -1 079,00 -23,00
---
37,00
---
Zysk (strata) netto -1 079,00 -23,00
---
37,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 40 144,00 39 803,00
-0,8%
22 796,00
-42,7%
Kapitał własny 1 560,00 1 537,00
-1,5%
-15 456,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,04
0,0%
-0,35
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,00
---
0,00
---