info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.07, godz. 19:55
kontakt
IDH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8,00 11 566,00
144 475,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 759,00 9 982,00
---
Zysk (strata) brutto 1 372,00 14 384,00
948,4%
Zysk (strata) netto 1 372,00 14 762,00
975,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 55 567,00 92 135,00
65,8%
Kapitał własny 47 147,00 61 909,00
31,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,86 5,07
31,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 1,21
980,4%