info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.12, godz. 16:21
kontakt
IDH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 627,00 5 701,00
809,3%
6 084,00
6,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 355,00 3 742,00
954,1%
3 046,00
-18,6%
Zysk (strata) brutto 19 178,00 4 010,00
-79,1%
2 832,00
-29,4%
Zysk (strata) netto 19 178,00 4 010,00
-79,1%
2 832,00
-29,4%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 39 829,00 43 941,00
10,3%
48 426,00
10,2%
Kapitał własny 38 933,00 43 006,00
10,5%
45 775,00
6,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,19 3,52
10,5%
3,75
6,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,57 0,33
-79,1%
0,23
-29,5%