info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.06, godz. 15:15
kontakt
WORKSERV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 75 214,00 43 189,00
-42,6%
41 243,00
-4,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 437,00 -6 213,00
---
-5 635,00
---
Zysk (strata) brutto -4 564,00 -21 547,00
---
11 004,00
---
Zysk (strata) netto -4 564,00 -21 795,00
---
8 603,00
---
Amortyzacja 2 111,00 1 877,00
-11,1%
1 762,00
-6,1%
Aktywa 512 507,00 483 865,00
-5,6%
478 477,00
-1,1%
Kapitał własny 42 615,00 3 212,00
-92,5%
11 815,00
267,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,65 0,05
-92,5%
0,18
267,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,33
---
0,13
---