info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.16, godz. 01:54
kontakt
WORKSERV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 43 189,00 41 243,00
-4,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 213,00 -5 635,00
---
Zysk (strata) brutto -21 547,00 11 004,00
---
Zysk (strata) netto -21 795,00 8 603,00
---
Amortyzacja 1 877,00 1 762,00
-6,1%
Aktywa 483 865,00 478 477,00
-1,1%
Kapitał własny 3 212,00 11 815,00
267,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,18
267,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,33 0,13
---