info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 16:37
kontakt
WORKSERV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 84 883,00 80 416,00
-5,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 921,00 -6 862,00
---
Zysk (strata) brutto -34 110,00 -8 578,00
---
Zysk (strata) netto -29 471,00 -6 149,00
---
Amortyzacja 2 493,00 2 480,00
-0,5%
Aktywa 633 468,00 645 637,00
1,9%
Kapitał własny 203 825,00 188 527,00
-7,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,11 2,88
-7,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,45 -0,09
---