info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.21, godz. 19:56
kontakt
WORKSERV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 136 983,00 83 858,00
-38,8%
84 883,00
1,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -48 952,00 2 125,00
---
1 921,00
-9,6%
Zysk (strata) brutto 43 883,00 6 094,00
-86,1%
-34 110,00
---
Zysk (strata) netto 62 799,00 6 094,00
-90,3%
-29 471,00
---
Amortyzacja 1 509,00 2 521,00
67,1%
2 493,00
-1,1%
Aktywa 768 570,00 782 264,00
1,8%
633 468,00
-19,0%
Kapitał własny 228 674,00 234 768,00
2,7%
203 825,00
-13,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,51 3,61
2,7%
3,11
-13,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,96 0,09
-90,3%
-0,45
---