info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.13, godz. 09:20
kontakt
CLOUD
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 48 424,00 70 606,00
45,8%
43 694,00
-38,1%
42 729,00
-2,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 23 898,00 30 971,00
29,6%
97,00
-99,7%
-4 299,00
---
Zysk (strata) brutto 25 143,00 27 122,00
7,9%
1 607,00
-94,1%
-4 919,00
---
Zysk (strata) netto 20 338,00 21 942,00
7,9%
864,00
-96,1%
-4 718,00
---
Amortyzacja 1 089,00 566,00
-48,0%
503,00
-11,1%
3 167,00
529,6%
Aktywa 65 124,00 70 102,00
7,6%
68 096,00
-2,9%
76 128,00
11,8%
Kapitał własny 57 768,00 61 705,00
6,8%
62 577,00
1,4%
58 739,00
-6,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,56 13,41
6,8%
13,60
1,4%
12,77
-6,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,42 4,77
7,9%
0,19
-96,1%
-1,03
---