info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 20:26
kontakt
CLOUD
Roczne skonsolidowane
 2015-12-312016-12-312017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 32 871,00 48 424,00
47,3%
70 606,00
45,8%
43 694,00
-38,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 380,00 23 898,00
---
30 971,00
29,6%
97,00
-99,7%
Zysk (strata) brutto -6 121,00 25 143,00
---
27 122,00
7,9%
1 607,00
-94,1%
Zysk (strata) netto -9 591,00 20 338,00
---
21 942,00
7,9%
864,00
-96,1%
Amortyzacja 1 279,00 1 089,00
-14,9%
566,00
-48,0%
503,00
-11,1%
Aktywa 45 652,00 65 124,00
42,7%
70 102,00
7,6%
68 096,00
-2,9%
Kapitał własny 37 426,00 57 768,00
54,4%
61 705,00
6,8%
62 577,00
1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,36 12,56
34,2%
13,41
6,8%
13,60
1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,40 4,42
---
4,77
7,9%
0,19
-96,1%