info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.13, godz. 11:08
kontakt
CLOUD
Półroczne skonsolidowane
 2017-06-302018-06-302018-06-302019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 34 033,00 23 048,00
-32,3%
23 048,00
0,0%
18 080,00
-21,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 507,00 2 970,00
-78,0%
2 970,00
0,0%
-2 936,00
---
Zysk (strata) brutto 11 045,00 5 044,00
-54,3%
5 044,00
0,0%
-3 519,00
---
Zysk (strata) netto 8 597,00 4 032,00
-53,1%
4 032,00
0,0%
-3 565,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 71 073,00 73 074,00
2,8%
73 074,00
0,0%
70 722,00
-3,2%
Kapitał własny 66 365,00 65 736,00
-0,9%
65 736,00
0,0%
59 877,00
-8,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,43 14,29
-0,9%
14,29
0,0%
13,02
-8,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,87 0,88
-53,1%
0,88
0,0%
-0,78
---