info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 07:09
kontakt
SOLAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 223,00 28 552,00
34,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -758,00 100,00
---
Zysk (strata) brutto -204,00 -933,00
---
Zysk (strata) netto -163,00 -893,00
---
Amortyzacja 4 792,00 4 329,00
-9,7%
Aktywa 165 806,00 157 643,00
-4,9%
Kapitał własny 80 388,00 79 495,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 26,80 26,50
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,30
---