info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.18, godz. 12:08
kontakt
KRKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 736,00 1 579,00
-9,0%
3 090,00
95,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 57 681,00 87 049,00
50,9%
78 931,00
-9,3%
Zysk (strata) brutto 64 874,00 91 595,00
41,2%
86 519,00
-5,5%
Zysk (strata) netto 61 206,00 79 495,00
29,9%
75 091,00
-5,5%
Amortyzacja 22 474,00 21 362,00
-4,9%
21 308,00
-0,3%
Aktywa 2 208 379,00 2 281 382,00
3,3%
2 356 636,00
3,3%
Kapitał własny 1 791 850,00 1 869 428,00
4,3%
1 940 237,00
3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 54,64 57,01
4,3%
59,16
3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,87 2,42
29,9%
2,29
-5,5%