info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 05:00
kontakt
KRKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 480,00 1 570,00
6,1%
1 495,00
-4,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 61 588,00 61 000,00
-1,0%
77 489,00
27,0%
Zysk (strata) brutto 63 266,00 61 841,00
-2,3%
85 291,00
37,9%
Zysk (strata) netto 54 960,00 54 544,00
-0,8%
74 581,00
36,7%
Amortyzacja 20 289,00 20 229,00
-0,3%
21 060,00
4,1%
Aktywa 2 088 955,00 2 047 013,00
-2,0%
2 129 960,00
4,1%
Kapitał własny 1 664 683,00 1 613 028,00
-3,1%
1 664 178,00
3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 50,76 49,19
-3,1%
50,75
3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,68 1,66
-0,8%
2,27
36,7%