info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.30, godz. 18:10
kontakt
KRKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 572,00 1 736,00
10,4%
1 579,00
-9,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 72 638,00 57 681,00
-20,6%
87 049,00
50,9%
Zysk (strata) brutto 49 310,00 64 874,00
31,6%
91 595,00
41,2%
Zysk (strata) netto 41 756,00 61 206,00
46,6%
79 495,00
29,9%
Amortyzacja 20 859,00 22 474,00
7,7%
21 362,00
-4,9%
Aktywa 2 143 016,00 2 208 379,00
3,1%
2 281 382,00
3,3%
Kapitał własny 1 708 233,00 1 791 850,00
4,9%
1 869 428,00
4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 52,09 54,64
4,9%
57,01
4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,27 1,87
46,6%
2,42
29,9%