info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 22:14
kontakt
EDISON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 386,00 1 616,00
16,6%
1 576,00
-2,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 160,00 271,00
69,4%
360,00
32,8%
Zysk (strata) brutto 154,00 264,00
71,4%
349,00
32,2%
Zysk (strata) netto 124,00 208,00
67,7%
316,00
51,9%
Amortyzacja 136,00 130,00
-4,4%
115,00
-11,5%
Aktywa 4 594,00 4 457,00
-3,0%
4 852,00
8,9%
Kapitał własny 2 820,00 3 049,00
8,1%
3 366,00
10,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,96 1,03
8,2%
1,14
10,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,07
66,7%
0,11
52,9%