info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.08, godz. 23:38
kontakt
EDISON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 747,00 1 266,00
-27,5%
1 388,00
9,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -895,00 176,00
---
112,00
-36,4%
Zysk (strata) brutto -654,00 154,00
---
103,00
-33,1%
Zysk (strata) netto -628,00 149,00
---
106,00
-28,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 777,00 3 713,00
-1,7%
3 873,00
4,3%
Kapitał własny 1 992,00 2 141,00
7,5%
2 247,00
5,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,68 0,72
7,4%
0,76
5,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,21 0,05
---
0,04
-29,4%