info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.16, godz. 01:44
kontakt
EDISON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 390,00 1 386,00
-0,3%
1 616,00
16,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 226,00 160,00
-29,2%
271,00
69,4%
Zysk (strata) brutto 210,00 154,00
-26,7%
264,00
71,4%
Zysk (strata) netto 162,00 124,00
-23,5%
208,00
67,7%
Amortyzacja 137,00 136,00
-0,7%
130,00
-4,4%
Aktywa 4 578,00 4 594,00
0,3%
4 526,00
-1,5%
Kapitał własny 2 696,00 2 820,00
4,6%
3 027,00
7,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,91 0,96
4,6%
1,03
7,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,04
-23,6%
0,07
66,7%