info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.05, godz. 23:39
kontakt
EDISON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 452,00 1 390,00
-4,3%
1 386,00
-0,3%
1 616,00
16,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 223,00 226,00
1,3%
160,00
-29,2%
271,00
69,4%
Zysk (strata) brutto 209,00 210,00
0,5%
154,00
-26,7%
264,00
71,4%
Zysk (strata) netto 287,00 162,00
-43,6%
124,00
-23,5%
208,00
67,7%
Amortyzacja 0,00 137,00
---
136,00
-0,7%
130,00
-4,4%
Aktywa 4 449,00 4 578,00
2,9%
4 594,00
0,3%
4 526,00
-1,5%
Kapitał własny 2 534,00 2 696,00
6,4%
2 820,00
4,6%
3 027,00
7,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,86 0,91
6,4%
0,96
4,6%
1,03
7,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,06
-43,3%
0,04
-23,6%
0,07
66,7%