info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.26, godz. 20:45
kontakt
PBSFINANSE
Kwartalne skonsolidowane
 2020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 85,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -457,00
Zysk (strata) brutto -542,00
Zysk (strata) netto -519,00
Amortyzacja 29,00
Aktywa 12 886,00
Kapitał własny 10 267,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,98
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05