info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.05.29, godz. 02:08
kontakt
PBSFINANSE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 68,00 64,00
-5,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -305,00 -169,00
---
Zysk (strata) brutto -185,00 -102,00
---
Zysk (strata) netto -185,00 -102,00
---
Amortyzacja 13,00 12,00
-7,7%
Aktywa 10 751,00 10 598,00
-1,4%
Kapitał własny 9 063,00 8 961,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,87 0,86
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,01
---