info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.18, godz. 10:46
kontakt
PBSFINANSE
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 581,00 331,00
-79,1%
132,00
-60,1%
140,00
6,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -556,00 -1 828,00
---
-1 138,00
---
-624,00
---
Zysk (strata) brutto -390,00 -1 390,00
---
-2 155,00
---
-73,00
---
Zysk (strata) netto -221,00 -1 468,00
---
-1 793,00
---
-73,00
---
Amortyzacja 118,00 95,00
-19,5%
48,00
-49,5%
25,00
-47,9%
Aktywa 21 361,00 21 046,00
-1,5%
12 295,00
-41,6%
10 751,00
-12,6%
Kapitał własny 20 558,00 19 377,00
-5,7%
10 585,00
-45,4%
9 063,00
-14,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,08 1,85
-10,8%
1,01
-45,4%
0,87
-14,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,14
---
-0,17
---
-0,01
---