info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 12:05
kontakt
PBSFINANSE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 249,00 64,00
-74,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -521,00 -234,00
---
Zysk (strata) brutto -1 725,00 -5 290,00
---
Zysk (strata) netto -1 680,00 -5 737,00
---
Amortyzacja 39,00 33,00
-15,4%
Aktywa 19 221,00 13 454,00
-30,0%
Kapitał własny 18 314,00 12 577,00
-31,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,75 1,20
-31,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,16 -0,55
---