info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.10, godz. 11:05
kontakt
CDPROJEKT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 110 208,00 62 840,00
-43,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 54 431,00 27 437,00
-49,6%
Zysk (strata) brutto 55 358,00 27 288,00
-50,7%
Zysk (strata) netto 51 137,00 23 183,00
-54,7%
Amortyzacja 6 683,00 6 407,00
-4,1%
Aktywa 1 498 658,00 1 511 051,00
0,8%
Kapitał własny 1 221 221,00 1 041 978,00
-14,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,70 10,84
-14,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,53 0,24
-54,7%