info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 17:36
kontakt
CDPROJEKT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 88 531,00 61 033,00
-31,1%
162 667,00
166,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 36 954,00 18 498,00
-49,9%
98 715,00
433,7%
Zysk (strata) brutto 39 443,00 21 479,00
-45,5%
100 538,00
368,1%
Zysk (strata) netto 32 202,00 16 854,00
-47,7%
104 426,00
519,6%
Amortyzacja 5 940,00 5 837,00
-1,7%
9 861,00
68,9%
Aktywa 1 052 138,00 1 135 254,00
7,9%
1 315 368,00
15,9%
Kapitał własny 943 861,00 965 208,00
2,3%
1 071 925,00
11,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,82 10,04
2,3%
11,15
11,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,18
-47,8%
1,09
520,6%