info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 05:48
kontakt
CDPROJEKT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 62 840,00 1 565 047,00
2 390,5%
146 298,00
-90,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 27 437,00 952 891,00
3 373,0%
45 479,00
-95,2%
Zysk (strata) brutto 27 288,00 957 611,00
3 409,3%
39 824,00
-95,8%
Zysk (strata) netto 23 183,00 967 778,00
4 074,5%
34 928,00
-96,4%
Amortyzacja 6 407,00 233 684,00
3 547,3%
25 284,00
-89,2%
Aktywa 1 511 051,00 2 749 262,00
81,9%
2 774 764,00
0,9%
Kapitał własny 1 041 978,00 2 131 344,00
104,5%
2 173 861,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,84 21,18
95,3%
21,58
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 9,62
3 889,6%
0,35
-96,4%