info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.23, godz. 21:36
kontakt
CCENERGY
Roczne nieskonsolidowane
 2015-12-312016-12-312017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 103,00 1 053,00
-4,5%
836,00
-20,6%
378,00
-54,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 879,00 -394,00
---
21 048,00
---
-3 615,00
---
Zysk (strata) brutto 6 447,00 277,00
-95,7%
13 332,00
4 713,0%
-3 656,00
---
Zysk (strata) netto 6 407,00 277,00
-95,7%
13 332,00
4 713,0%
-57 539,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 133 761,00 127 484,00
-4,7%
141 379,00
10,9%
70 921,00
-49,8%
Kapitał własny 123 958,00 111 685,00
-9,9%
126 182,00
13,0%
68 644,00
-45,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,72 0,65
-9,8%
0,74
12,9%
0,40
-45,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,00
-94,6%
0,08
3 800,0%
-0,34
---