info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.23, godz. 01:53
kontakt
CCENERGY
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 053,00 836,00
-20,6%
378,00
-54,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -394,00 21 048,00
---
-3 615,00
---
Zysk (strata) brutto 277,00 13 332,00
4 713,0%
-3 656,00
---
Zysk (strata) netto 277,00 13 332,00
4 713,0%
-57 539,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 127 484,00 141 379,00
10,9%
70 921,00
-49,8%
Kapitał własny 111 685,00 126 182,00
13,0%
68 644,00
-45,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,65 0,74
12,9%
0,40
-45,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,08
3 800,0%
-0,34
---