info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 13:39
kontakt
CCENERGY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6,00 136,00
2 166,7%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -71,00 -2 736,00
---
-46,00
---
Zysk (strata) brutto -110,00 -2 738,00
---
-46,00
---
Zysk (strata) netto -110,00 -56 621,00
---
-46,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 141 142,00 70 921,00
-49,8%
70 932,00
0,0%
Kapitał własny 124 472,00 68 644,00
-44,9%
68 598,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,73 0,40
-44,9%
0,40
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,33
---
0,00
---