info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.10, godz. 09:35
kontakt
CCENERGY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 120,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -36,00 -693,00
---
Zysk (strata) brutto -36,00 -711,00
---
Zysk (strata) netto -36,00 -1 224,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 70 517,00 69 716,00
-1,1%
Kapitał własny 67 799,00 67 088,00
-1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,40 0,39
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---