info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.12, godz. 20:28
kontakt
FACHOWCY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 401,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 27,00
Zysk (strata) brutto 21,00
Zysk (strata) netto 21,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 4 101,00
Kapitał własny -15 497,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,11
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00