info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.18, godz. 01:30
kontakt
FACHOWCY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 831,00 528,00
-36,5%
460,00
-12,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -93,00 -237,00
---
-49,00
---
Zysk (strata) brutto -1 252,00 -248,00
---
-68,00
---
Zysk (strata) netto -1 252,00 -248,00
---
-68,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 984,00 4 031,00
1,2%
3 990,00
-1,0%
Kapitał własny -15 201,00 -15 450,00
---
-15 518,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,11 -0,11
---
-0,11
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---
0,00
---