info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 16:59
kontakt
MEDIANPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 674,00 772,00
-71,1%
2 244,00
190,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 25,00 -33,00
---
725,00
---
Zysk (strata) brutto 49,00 -40,00
---
725,00
---
Zysk (strata) netto 42,00 -33,00
---
586,00
---
Amortyzacja 30,00 35,00
16,7%
34,00
-2,9%
Aktywa 7 839,00 9 989,00
27,4%
7 445,00
-25,5%
Kapitał własny 4 615,00 4 582,00
-0,7%
5 168,00
12,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,52 0,52
-0,8%
0,58
12,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,07
---