info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 10:36
kontakt
VANTAGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 034,00 6 373,00
26,6%
4 380,00
-31,3%
3 178,00
-27,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 250,00 1 302,00
420,8%
-3 018,00
---
-3 553,00
---
Zysk (strata) brutto 6 419,00 1 974,00
-69,2%
33 167,00
1 580,2%
5 447,00
-83,6%
Zysk (strata) netto 3 324,00 1 465,00
-55,9%
33 159,00
2 163,4%
5 441,00
-83,6%
Amortyzacja 461,00 351,00
-23,9%
342,00
-2,6%
362,00
5,8%
Aktywa 532 188,00 540 891,00
1,6%
550 156,00
1,7%
488 461,00
-11,2%
Kapitał własny 325 155,00 326 621,00
0,5%
359 780,00
10,2%
365 221,00
1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,22 6,73
8,2%
7,41
10,2%
7,52
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,03
-53,1%
0,68
2 176,7%
0,11
-83,6%