info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.28, godz. 15:39
kontakt
PARTNER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 21,00 23,00
9,5%
28,00
21,7%
28,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8,00 -11,00
---
2,00
---
0,00
---
Zysk (strata) brutto -9,00 -13,00
---
0,00
---
-2,00
---
Zysk (strata) netto -9,00 -13,00
---
0,00
---
-2,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 718,00 3 727,00
0,2%
3 739,00
0,3%
3 719,00
-0,5%
Kapitał własny 3 122,00 3 108,00
-0,4%
3 108,00
0,0%
3 107,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,05
0,0%
0,05
0,0%
0,05
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---