info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.28, godz. 06:17
kontakt
PARTNER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 28,00 22,00
-21,4%
40,00
81,8%
22,00
-45,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 -23,00
---
7,00
---
143,00
1 942,9%
Zysk (strata) brutto -2,00 -26,00
---
5,00
---
141,00
2 720,0%
Zysk (strata) netto -2,00 -26,00
---
5,00
---
141,00
2 720,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 719,00 3 716,00
-0,1%
3 734,00
0,5%
3 725,00
-0,2%
Kapitał własny 3 107,00 3 081,00
-0,8%
3 088,00
0,2%
3 229,00
4,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,05
-1,9%
0,05
0,0%
0,05
5,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---