info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.01, godz. 01:16
kontakt
MODE
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302018-06-302019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 242,00 1 552,00
25,0%
1 552,00
0,0%
789,00
-49,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 40,00 82,00
105,0%
82,00
0,0%
-232,00
---
Zysk (strata) brutto 36,00 77,00
113,9%
77,00
0,0%
-241,00
---
Zysk (strata) netto 36,00 77,00
113,9%
77,00
0,0%
-241,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 122,00 1 959,00
-7,7%
1 959,00
0,0%
1 464,00
-25,3%
Kapitał własny 1 411,00 1 376,00
-2,5%
1 376,00
0,0%
870,00
-36,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,23
-2,5%
0,23
0,0%
0,15
-36,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
116,7%
0,01
0,0%
-0,04
---