info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.24, godz. 10:28
kontakt
GENERGY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13,00
Zysk (strata) brutto 49,00
Zysk (strata) netto 48,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 752,00
Kapitał własny 461,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00