info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 05:14
kontakt
GENERGY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -44,00 -38,00
---
-13,00
---
Zysk (strata) brutto 28,00 42,00
50,0%
49,00
16,7%
Zysk (strata) netto 28,00 42,00
50,0%
48,00
14,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 662,00 693,00
4,7%
752,00
8,5%
Kapitał własny 371,00 413,00
11,3%
461,00
11,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,00
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---