info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.26, godz. 16:51
kontakt
GENERGY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -38,00 -13,00
---
Zysk (strata) brutto 42,00 49,00
16,7%
Zysk (strata) netto 42,00 48,00
14,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 693,00 752,00
8,5%
Kapitał własny 413,00 461,00
11,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---