info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.18, godz. 03:32
kontakt
NEURONE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -85,00 -86,00
---
-65,00
---
Zysk (strata) brutto -85,00 -86,00
---
-65,00
---
Zysk (strata) netto -85,00 -86,00
---
-65,00
---
Amortyzacja 2,00 2,00
0,0%
1,00
-50,0%
Aktywa 1 006,00 925,00
-8,1%
772,00
-16,5%
Kapitał własny 815,00 730,00
-10,4%
665,00
-8,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,38 0,34
-10,4%
0,31
-9,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,04
---
-0,03
---