info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.21, godz. 09:51
kontakt
HERKULES
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 98 475,00 118 231,00
20,1%
112 478,00
-4,9%
110 187,00
-2,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 288,00 11 925,00
-3,0%
11 058,00
-7,3%
-3 435,00
---
Zysk (strata) brutto 10 099,00 8 208,00
-18,7%
7 136,00
-13,1%
-11 724,00
---
Zysk (strata) netto 8 265,00 7 280,00
-11,9%
5 652,00
-22,4%
-10 049,00
---
Amortyzacja 16 841,00 16 715,00
-0,7%
19 564,00
17,0%
19 892,00
1,7%
Aktywa 361 122,00 373 777,00
3,5%
368 661,00
-1,4%
325 990,00
-11,6%
Kapitał własny 209 797,00 200 070,00
-4,6%
192 368,00
-3,8%
181 522,00
-5,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,83 4,61
-4,6%
4,72
2,4%
5,03
6,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,17
-11,6%
0,14
-17,3%
-0,28
---