info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.29, godz. 02:59
kontakt
HERKULES
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 53 921,00 56 755,00
5,3%
52 917,00
-6,8%
48 462,00
-8,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 854,00 6 961,00
1,6%
2 360,00
-66,1%
5 102,00
116,2%
Zysk (strata) brutto 8 909,00 4 754,00
-46,6%
-300,00
---
2 180,00
---
Zysk (strata) netto 8 044,00 3 844,00
-52,2%
-268,00
---
1 843,00
---
Amortyzacja 7 930,00 9 840,00
24,1%
9 958,00
1,2%
9 583,00
-3,8%
Aktywa 375 998,00 395 726,00
5,2%
353 475,00
-10,7%
316 622,00
-10,4%
Kapitał własny 205 869,00 214 290,00
4,1%
192 099,00
-10,4%
183 365,00
-4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,74 4,94
4,1%
5,32
7,7%
5,37
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,09
-51,9%
-0,01
---
0,05
---