info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.25, godz. 08:31
kontakt
HERKULES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 28 466,00 27 175,00
-4,5%
25 535,00
-6,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 425,00 -2 214,00
---
22 041,00
---
Zysk (strata) brutto 2 914,00 -3 415,00
---
21 126,00
---
Zysk (strata) netto 2 353,00 -2 882,00
---
20 719,00
---
Amortyzacja 4 254,00 4 289,00
0,8%
4 652,00
8,5%
Aktywa 377 540,00 352 801,00
-6,6%
359 140,00
1,8%
Kapitał własny 196 303,00 173 891,00
-11,4%
194 610,00
11,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,52 4,26
-5,7%
5,39
26,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 -0,07
---
0,57
---