info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.16, godz. 00:52
kontakt
HERKULES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 24 307,00 25 188,00
3,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 880,00 1 447,00
64,4%
Zysk (strata) brutto 630,00 568,00
-9,8%
Zysk (strata) netto 445,00 514,00
15,5%
Amortyzacja 4 707,00 4 658,00
-1,0%
Aktywa 316 622,00 319 187,00
0,8%
Kapitał własny 183 365,00 183 879,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,37 5,39
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,02
15,4%