info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.05, godz. 22:57
kontakt
HERKULES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 24 155,00 24 307,00
0,6%
25 188,00
3,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 222,00 880,00
-79,2%
1 447,00
64,4%
Zysk (strata) brutto 1 550,00 630,00
-59,4%
568,00
-9,8%
Zysk (strata) netto 1 398,00 445,00
-68,2%
514,00
15,5%
Amortyzacja 4 876,00 4 707,00
-3,5%
4 658,00
-1,0%
Aktywa 319 531,00 316 622,00
-0,9%
319 187,00
0,8%
Kapitał własny 182 920,00 183 365,00
0,2%
183 879,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,06 5,37
6,1%
5,39
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,01
-66,7%
0,02
15,4%