info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.08, godz. 22:41
kontakt
HERKULES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 27 382,00 29 693,00
8,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -19 681,00 3 540,00
---
Zysk (strata) brutto -21 426,00 1 711,00
---
Zysk (strata) netto -20 987,00 1 285,00
---
Amortyzacja 5 306,00 5 006,00
-5,7%
Aktywa 353 475,00 347 773,00
-1,6%
Kapitał własny 192 099,00 193 384,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,32 5,35
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,58 0,04
---