info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.17, godz. 11:57
kontakt
ALDA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 438,00 5 438,00
58,2%
6 338,00
16,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 147,00 40,00
-72,8%
-51,00
---
Zysk (strata) brutto 87,00 42,00
-51,7%
-51,00
---
Zysk (strata) netto 87,00 42,00
-51,7%
-1,00
---
Amortyzacja 71,00 73,00
2,8%
79,00
8,2%
Aktywa 8 687,00 9 227,00
6,2%
8 625,00
-6,5%
Kapitał własny 3 882,00 3 924,00
1,1%
3 924,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,69 1,71
1,1%
1,71
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,02
-52,6%
0,00
---