info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 16:03
kontakt
ALDA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 103,00 4 570,00
11,4%
4 641,00
1,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 48,00 51,00
6,2%
50,00
-2,0%
Zysk (strata) brutto 9,00 15,00
66,7%
25,00
66,7%
Zysk (strata) netto 9,00 15,00
66,7%
25,00
66,7%
Amortyzacja 78,00 78,00
0,0%
78,00
0,0%
Aktywa 9 156,00 8 395,00
-8,3%
8 758,00
4,3%
Kapitał własny 3 767,00 3 771,00
0,1%
3 796,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,64 1,64
0,1%
1,66
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
75,0%
0,01
57,1%