info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.25, godz. 08:32
kontakt
5THAVENUE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3,00 492,00
16 300,0%
72,00
-85,4%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -464,00 554,00
---
-112,00
---
-130,00
---
Zysk (strata) brutto -308,00 5 060,00
---
29,00
-99,4%
6,00
-79,3%
Zysk (strata) netto -308,00 4 076,00
---
-2,00
---
23,00
---
Amortyzacja 0,00 391,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 19 281,00 20 012,00
3,8%
18 281,00
-8,6%
18 350,00
0,4%
Kapitał własny 13 001,00 17 077,00
31,4%
17 075,00
-0,0%
17 098,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,68 0,90
31,4%
0,90
0,0%
0,90
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,21
---
0,00
---
0,00
---