info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.28, godz. 21:11
kontakt
BOWIM
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 819 973,00 1 127 697,00
37,5%
1 366 722,00
21,2%
1 302 964,00
-4,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 43 976,00 39 534,00
-10,1%
32 610,00
-17,5%
15 527,00
-52,4%
Zysk (strata) brutto 26 884,00 25 054,00
-6,8%
14 658,00
-41,5%
3 882,00
-73,5%
Zysk (strata) netto 21 116,00 18 513,00
-12,3%
11 414,00
-38,3%
3 141,00
-72,5%
Amortyzacja 3 260,00 4 054,00
24,4%
4 795,00
18,3%
5 206,00
8,6%
Aktywa 363 566,00 395 638,00
8,8%
481 773,00
21,8%
413 873,00
-14,1%
Kapitał własny 90 891,00 95 357,00
4,9%
102 460,00
7,4%
101 297,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,66 4,89
4,9%
5,25
7,4%
5,19
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,08 0,95
-12,3%
0,58
-38,4%
0,16
-72,5%