info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.04, godz. 21:23
kontakt
BOWIM
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 577 093,00 708 225,00
22,7%
716 898,00
1,2%
611 072,00
-14,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 792,00 17 581,00
-1,2%
2 852,00
-83,8%
8 436,00
195,8%
Zysk (strata) brutto 11 969,00 8 312,00
-30,6%
-3 582,00
---
1 912,00
---
Zysk (strata) netto 8 484,00 6 570,00
-22,6%
-2 960,00
---
2 139,00
---
Amortyzacja 764,00 965,00
26,3%
957,00
-0,8%
1 328,00
38,8%
Aktywa 377 561,00 398 799,00
5,6%
427 232,00
7,1%
436 131,00
2,1%
Kapitał własny 120 486,00 121 046,00
0,5%
118 988,00
-1,7%
121 917,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,17 6,20
0,5%
6,10
-1,7%
6,25
2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,44 0,34
-22,5%
-0,15
---
0,11
---