info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 16:21
kontakt
QUART
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 340,00 1 354,00
1,0%
1 611,00
19,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18,00 -2 043,00
---
-294,00
---
Zysk (strata) brutto 1,00 -2 057,00
---
-303,00
---
Zysk (strata) netto 1,00 -1 800,00
---
-303,00
---
Amortyzacja 61,00 178,00
191,8%
40,00
-77,5%
Aktywa 35 660,00 33 242,00
-6,8%
32 486,00
-2,3%
Kapitał własny 30 708,00 28 856,00
-6,0%
28 553,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,39 2,25
-6,0%
2,23
-1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,14
---
-0,02
---