info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 03:53
kontakt
SFD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 50 081,00 48 898,00
-2,4%
64 700,00
32,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 783,00 3 005,00
-20,6%
6 826,00
127,2%
Zysk (strata) brutto 3 835,00 2 853,00
-25,6%
6 779,00
137,6%
Zysk (strata) netto 2 994,00 2 166,00
-27,7%
5 395,00
149,1%
Amortyzacja 546,00 617,00
13,0%
675,00
9,4%
Aktywa 48 459,00 53 412,00
10,2%
63 432,00
18,8%
Kapitał własny 23 280,00 21 845,00
-6,2%
27 220,00
24,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,51 0,48
-6,3%
0,60
24,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,05
-27,3%
0,12
147,9%