info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.21, godz. 08:47
kontakt
IMS
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 39 062,00 44 610,00
14,2%
45 530,00
2,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 899,00 12 085,00
35,8%
11 957,00
-1,1%
Zysk (strata) brutto 8 873,00 11 602,00
30,8%
10 153,00
-12,5%
Zysk (strata) netto 7 144,00 9 274,00
29,8%
8 102,00
-12,6%
Amortyzacja 3 679,00 4 287,00
16,5%
5 411,00
26,2%
Aktywa 37 684,00 44 180,00
17,2%
47 599,00
7,7%
Kapitał własny 20 329,00 16 186,00
-20,4%
17 266,00
6,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,61 0,48
-20,4%
0,53
10,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,28
30,0%
0,25
-9,7%