info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.23, godz. 19:45
kontakt
IMS
Półroczne skonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 20 771,00 23 847,00
14,8%
28 204,00
18,3%
17 012,00
-39,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 691,00 5 573,00
51,0%
4 996,00
-10,4%
2 148,00
-57,0%
Zysk (strata) brutto 3 662,00 5 379,00
46,9%
4 773,00
-11,3%
1 828,00
-61,7%
Zysk (strata) netto 2 938,00 4 314,00
46,8%
3 852,00
-10,7%
1 416,00
-63,2%
Amortyzacja 1 774,00 2 105,00
18,7%
2 586,00
22,9%
2 925,00
13,1%
Aktywa 30 841,00 31 974,00
3,7%
47 369,00
48,1%
48 542,00
2,5%
Kapitał własny 17 801,00 14 856,00
-16,5%
17 308,00
16,5%
19 934,00
15,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,53 0,44
-16,6%
0,54
20,8%
0,63
18,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,13
46,6%
0,12
-7,8%
0,04
-62,2%