info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.04, godz. 16:03
kontakt
IMS
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 17 107,00 20 106,00
17,5%
21 494,00
6,9%
13 419,00
-37,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 348,00 5 370,00
60,4%
5 046,00
-6,0%
1 811,00
-64,1%
Zysk (strata) brutto 3 361,00 5 203,00
54,8%
4 885,00
-6,1%
1 521,00
-68,9%
Zysk (strata) netto 2 709,00 4 179,00
54,3%
3 926,00
-6,1%
1 211,00
-69,2%
Amortyzacja 1 826,00 2 104,00
15,2%
2 275,00
8,1%
2 471,00
8,6%
Aktywa 30 650,00 31 643,00
3,2%
42 721,00
35,0%
45 303,00
6,0%
Kapitał własny 17 137,00 14 254,00
-16,8%
15 314,00
7,4%
17 150,00
12,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,51 0,42
-17,0%
0,47
11,3%
0,55
15,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,12
54,3%
0,12
-3,2%
0,04
-67,8%