info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 20:01
kontakt
NEXITY
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 103,00 82,00
-20,4%
1,00
-98,8%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -944,00 -555,00
---
-67,00
---
-455,00
---
Zysk (strata) brutto -909,00 -2 798,00
---
-93,00
---
-344,00
---
Zysk (strata) netto -914,00 -2 785,00
---
-98,00
---
-362,00
---
Amortyzacja 49,00 2,00
-95,9%
0,00
---
70,00
---
Aktywa 3 025,00 636,00
-79,0%
441,00
-30,7%
6 998,00
1 486,8%
Kapitał własny 1 656,00 -1 129,00
---
-1 227,00
---
6 108,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 -0,05
---
-0,05
---
0,61
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,12
---
-0,00
---
-0,04
---