info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.08, godz. 23:55
kontakt
NEXITY
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 359,00 1 056,00
194,2%
39,00
-96,3%
215,00
451,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -232,00 -178,00
---
247,00
---
-3 309,00
---
Zysk (strata) brutto -218,00 -188,00
---
268,00
---
-3 306,00
---
Zysk (strata) netto -260,00 -207,00
---
254,00
---
-3 299,00
---
Amortyzacja 3,00 1,00
-66,7%
19,00
1 800,0%
273,00
1 336,8%
Aktywa 2 462,00 1 241,00
-49,6%
7 038,00
467,1%
7 224,00
2,6%
Kapitał własny 1 256,00 -795,00
---
6 724,00
---
1 653,00
-75,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 -0,04
---
0,29
---
0,16
-43,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
0,01
---
-0,33
---