info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.27, godz. 09:40
kontakt
NEXITY
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 51,00 0,00
---
1,00
---
188,00
18 700,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -263,00 -157,00
---
654,00
---
-2 549,00
---
Zysk (strata) brutto -277,00 -175,00
---
680,00
---
-2 488,00
---
Zysk (strata) netto -274,00 -184,00
---
663,00
---
-2 479,00
---
Amortyzacja 2,00 0,00
---
9,00
---
259,00
2 777,8%
Aktywa 2 922,00 650,00
-77,8%
7 209,00
1 009,1%
8 571,00
18,9%
Kapitał własny 1 382,00 -1 313,00
---
7 133,00
---
3 629,00
-49,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 -0,06
---
0,31
---
0,36
17,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
0,03
---
-0,25
---